Pomoc
 
Newsletter

Przyjaciele
1  ...  2brak ocen

5,00 zł

Książka ta jest kontynuacją poprzedniej "To Duch daje życie..." oba tytuły tworzą tak ważne zdanie wypowiedziane przez Syna Bożego Jezusa "To duch daje życie, a ciało na nic się zda". Inne słowa Jezusa mówią o tym samym "Co jest z ducha jest...

 

brak ocen

1,00 zł

Objawienie Jana, znane z biblii jako Apokalipsa Jana nie zostało spisane przez Jana Apostoła na greckiej wyspie Patmos znajdującej się na morzu Egejskim jak się powszechnie uważa. Odbiorcą przekazu na ziemi dopiero w 3-cim stuleciu naszej ery był...

 

brak ocen

5,00 zł

Poruszone tematy obalają wiele mitów i fałszywych twierdzeń, których nie brakuje w życiu codziennym jak i religijnym ludzkości. Praktycznie wszystkie pojęcia jakie znamy dotyczące świata pozagrobowego i sfer wyższych są niepełne, wypaczone,...

 

brak ocen

Praca zbiorowa
32,50 zł

Przekład Starego i Nowego Testamentu (66 ksiąg) z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma...

 

brak ocen

Praca zbiorcza
16,90 zł

Zbiór wywiadów z egzorcystami z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Argentyny, opatrzony wstępem ks. prof. Aleksandra Posackiego. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi zagadnienia: stanów opętania i...

 

brak ocen

Katarzyna Pachniak
25,00 zł

Islam jest powszechnie kojarzony z zasadami sunnizmu, uznawanego za muzułmańską ortodoksję, mimo że zaraz po śmierci Mahometa...

 

brak ocen

Jan Sas Zubrzycki
3,00 zł

Dr Jan Sas Zubrzycki: „Dzwon wolności”: Dzwony zwyczajne i dzwony niezwykłe, dzwony cudowne, sakralne, bajeczne w dziejach i polskiej tradycji historycznej i mitycznej. „Zdaje się nam powszechnie, jakoby dzwony były w Polsce...

 

brak ocen

Jan Sas Zubrzycki
10,00 zł

Bogoznawstwo Sławjan (Bogoznawstwo Słowian). Ze wstępu: „W nauce polskiej od czasu dawnego pojawiają się dzieła, koniecznie mówiące o mitologii, jakby tu nieodwołalnie musiał się...

 

brak ocen

Antoni Moszyński
10,00 zł

Ks. Antoni Moszyński, „Magia i spirytyzm w zarysie”: Spirytyzm był u nas w modzie. Nie było prawie domu, gdzie by się nie kręciły stoliki. Spirytyzm miał zmienić postać świata, miał...

 

brak ocen

Jan Grzegorzewski
8,00 zł

Z kresów połabskich: „Drogą handlową nadreńską, prowadzącą przez Turyngię do Moguncji, jechał na ośle św. Sturmiusz, apostoł Germanii. Było to w 736 r. Zbliżywszy się do przeprawy przez rzekę Fuldę, spotkał on wielką ilość...

 

brak ocen

Izydor Szaraniewicz
4,00 zł

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat: „Plemię słowiańskie występuje w Europie w ogóle, a u stoków Karpat w szczególe, wyraźnie i pod tym sobie właściwym imieniem...

 

brak ocen

L. Tatomir
4,00 zł

śś. Cyryl i Metody: „Słynęli w Grecji z pobożności i nauki bracia Metody i Konstanty, synowie urzędnika cesarskiego, greka Leona. Pochodzili oni z Tessaloniki, miasta, w którym od czasu...

 

brak ocen

Zorian Dołęga Chodakowski
7,00 zł

O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem i Wawrzyńca Surowieckiego zdanie pismie temże z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskim i korespondecyi jego: „Zniknęły przed wiedzą...

 

brak ocen

Antoni Miecznik
5,00 zł

O religii pogańskich Słowian, ze stanowiska kulturalno-historycznego: „Gdzież szukać świadectw [odnoszących się do wierzeń słowiańskich], na których by można polegać? Są świadectwa...

 

brak ocen

św. Wincenty z Lerynu
9,00 zł

Św. Wincenty z Lerynu: Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw...

 

brak ocen

Jan Jakub Scheffmacher
12,30 zł

Jan Jakub Scheffmacher: „Katechizm polemiczny czyli wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i...

 

brak ocen

kard. Robert Bellarmin
12,30 zł

Wykład nauki chrześcijańskiej ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża przez kardynała Roberta Bellarmina. Na język polski...

 

brak ocen

Ks. Władysław Hozakowski
24,00 zł

Żywoty świętych Pańskich. Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł na wszystkie dni całego roku ułożył: Ks....

 

brak ocen

Praca zbiorowa
7,50 zł

Kompletna angielska Biblia, zawierająca 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, będąca nową edycją popularnego przekładu American Standard Version (ASV).Nie jest to przekład wyznaniowy, przygotowany na potrzeby określonej wspólnoty...

 

brak ocen

L.M. Book
2,90 zł

Każdy z nas ma na głowie wiele ważnych spraw. Pilne zadania i ważne obowiązki praktycznie nigdy się nie kończą. Brakuje nam czasu na odpoczynek, na refleksję nad życiem, a nawet na chorobę. Z...

 

brak ocen

Praca zbiorowa
7,50 zł

Sprawdź, co ma do powiedzenia człowiek, który ok. 50 roku naszej ery został wyznawcą Jezusa, a następnie zebrał i spisał relacje naocznych świadków Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Jego opowieść – znana dziś jako...

 

brak ocen

Praca zbiorowa
4,50 zł

Angielski przekład Pisma Świętego Nowego Testamentu przygotowany w ramach projektu World English Bible (WEB). Nie jest on tłumaczeniem wyznaniowym, przygotowanym na potrzeby określonej wspólnoty kościelnej. Stanowi raczej owoc pracy...

 

brak ocen

L.M. Book
2,90 zł

Czy mówiąc o Jezusie jesteśmy zdani tylko na wiarę? Czy analizując źródła historyczne możemy dojść do wniosku, że Jezus z Nazaretu jest wielkim nieobecnym? Jak wyglądają...

 

brak ocen

Praca zbiorowa
9,50 zł

Bizantyjski Nowy Testament to angielski przekład Pisma Świętego Nowego Testamentu przygotowany w oparciu o Tekst Większościowy (w ramach projektu World English Bible). Nie jest on tłumaczeniem wyznaniowym, przygotowanym na potrzeby określonej...

 

brak ocen

Albertyna Dembska
15,00 zł

Chrestomatia monastycznych tekstów koptyjskich to zbiór krótkich utworów piśmiennictwa koptyjskiego o charakterze religijnym, zwanych apoftegmatami. Utwory te składają się...

 

brak ocen

Marek Lasota
29,90 zł

TA SENSACYJNA LEKTURA, ZAWIERA NIEZNANE TEKSTY I HOMILIE KAROLA WOJTYŁY, KTÓRE BYŁY DOTĄD UWAŻANE ZA BEZPOWROTNIE STRACONE ! Od lektury tej książki nie sposób się oderwać! – Mimo że zawiera ona liczne dokumenty SB czyta się ją...

 

brak ocen

Jan Paweł II
49,90 zł

Kompendium teologii Jana Pawła II - niezwykłą spuścizną intelektualną Papieża Polaka Twórczość teologiczna Papieża obejmuje m.in. czternaście encyklik, piętnaście adhortacji, sześć...

 

brak ocen

George Weigel
29,90 zł

Idea ewangelizacji nie jest pojęciem nowym. Znamienne słowa świętego Jana Pawła II „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” wskazują na fakt, iż polski papież żył ideą nowej ewangelizacji w formie licznych pielgrzymek...

 

brak ocen

Alvin Conway
14,90 zł

Dziś w epoce niezwykłych wyzwań nadszedł chyba czas, byśmy raz jeszcze głębiej przyjrzeli się równaniu życia. Dlaczego nasz świat nękają chaos i konflikty? Dlaczego miłość jest tak obca ludzkości? Jeśli się przyjrzeć obecnej...

 

brak ocen

Przemysław Szczurek
24,00 zł

Sanskrycki termin sati (satī) oznacza wierną, prawą, cnotliwą niewiastę. Staroindyjska tradycja powiązała go przede wszystkim z...

 

brak ocen

Janusz Danecki
29,00 zł

Profesor Janusz Danecki, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego, jest wybitnym znawcą islamu i kultury świata arabskiego, autorem podstawowych monografii o...

 

brak ocen

Krystyna Łyczkowska
21,00 zł

Omówienie i prezentacja tekstów tłumaczonych z języka akadyjskiego (pismo klinowe). Na wybór składają się utwory o różnej wadze gatunkowej: od traktatów, pouczeń i...

 

brak ocen

Adam Prozorowski
15,00 zł

Niewątpliwie, okres przebywania Narodu Wybranego na pustyni był czasem szczególnych relacji z Bogiem, niejednokrotnie nazwany czasem pierwszej miłości Boga do Izraela. Z tej intymnej relacji rozwinął się judaizm, a potem...

 

brak ocen

pod red. o. Brian Kolodiejchuk
4,00 zł

Nowenna została w całości skomponowana ze słów Matki Teresy z Kalkuty. Rozmyślanie nad jej prostymi, a jednocześnie...

 

brak ocen

Jan Bilewicz
10,00 zł

Temat czystości jest dzisiaj niezwykle ważny. Mówił o tym między innymi Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej przedostatniej pielgrzymki do Polski: "Cywilizacja śmierci chce zniszczyć...

 

brak ocen

Grzegorz Kucharczyk
15,00 zł

Czy średniowiecze było zacofane? Dlaczego organizowano krucjaty? Jak działały sądy inkwizycyjne? Czy katolicy palili na stosach czarownice i prześladowali żydów? Czy relacje o barbarzyńskim...

 

brak ocen

Mirosław Rucki
15,00 zł

„Pewnego rabina zapytali: „Co wy, żydzi, myślicie o Jezusie?” Na to rabin odpowiedział: „My o nim nie myślimy...”Dziękuję Przedwiecznemu, że rabbi Jacob Neusner odważył...

 

brak ocen

Michele Zanzucchi
21,00 zł

„Każdy z nas jest owocem myśli Bożej. Każdyz nas jest chciany, każdy jest kochany, każdy jest niezbędny. Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż...

 

brak ocen

Mieczysław Piotrowski
26,00 zł

Ojciec Święty Jan Paweł II z wielką odwagą głosił Prawdę Objawioną, nie schlebiał słuchaczom i nie szukał poklasku. Przekazywał najbardziej lekceważone i wzgardzone w dzisiejszym świecie...

 

brak ocen

Ks. Dr. Albert Stöckl
4,00 zł

Żywot mistyczny jest jednym z najpiękniejszych kwiatów, jakie na gruncie Kościoła się rozwinęły. Odpowiednio do słów apostoła: A żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus,...

 

brak ocen

Ks. Abp Józef Teodorowicz
4,00 zł

Jakież to przeciwieństwa narzucają się każdemu, co śledzi obchody i uroczystości eucharystyczne: bo i co widzą nasze oczy? Oto kruszynkę chleba, przed którą zarówno króle i...

 

brak ocen

Marta Wielek
13,90 zł

Nie czekać na szczęście wieczne, ale być szczęśliwym każdego dnia w ziemskim świecie - Jan XXIII Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku - Jan Paweł II Autorka prezentując sylwetki Papieży, wskazuje na potrzebę...

 

brak ocen

Jan Paweł II
19,90 zł

Największe autorytety Kościoła Katolickiego - Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek- do młodych! Książka jest wyborem wypowiedzi trzech ostatnich Papieży: Jan Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Teksty, które poświęcone są wierze,...

 

brak ocen

Stanisław Tasiemski
14,90 zł

  "Jan Paweł II – człowiek, który został ŚWIĘTYM „na naszych oczach”!  Książka jest zbiorem wyjątkowych wywiadów przeprowadzonych przez o. Stanisława...

 

brak ocen

Jan Paweł II
9,90 zł

  "Rekolekcje z Janem Pawłem II źródłem Twojej wewnętrznej odnowy. REKOLEKCJE Z JANEM PAWŁEM II ze wstępem kardynała Stanisława Dziwisza, są wyborem pięknych tekstów,...

 

brak ocen

pod red. Ks. Mieczysław Piotrowski TChr
25,00 zł

Wielu z nas ulega manipulacji i dezinformacji, jesteśmy oszukiwani co do prawdziwej natury ludobójczych praktyk, legalizowanych w całej Europie. Nie mamy jednak żadnej wymówki, ponieważ ciąży na nas odpowiedzialność za to, by poznawać...

 

brak ocen

Maryam Rostampour
26,00 zł

Prawdziwa historia dwóch chrześcijanek.Więźniowie Iranu to niezwykle poruszająca historia o działaniu Bożej łaski, opowiedziana przez Marię i Marcelinę – dwie chrześcijanki. Przeludnione więzienie Ewin stało się ich kościołem, w...

 

brak ocen

Andreas Theurer
15,00 zł

Ewangelicki pastor zadaje w książce swoim współbraciom prowokacyjne pytanie: Dlaczego nie staniemy się katolikami? Szczegółowo analizuje powody, które stoją za trwającym rozłamem...

 

brak ocen

pod red. Katarzyna Czarnecka
12,00 zł

Książeczka, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera bezcenne orędzia Pana Jezusa przekazane rumuńskiej zakonnicy z Dzieła Adoracji Eucharystycznej w czasach komunistycznych prześladowań Kościoła.Jezus odsłania w nich głębię tajemnicy...

 

brak ocen

Raszid Al-Maghrib
22,00 zł

Raszid Al-Maghribi - świadectwo nawrócenia muzułmaninaIslam, wraz z judaizmem i chrześcijaństwem jest zaliczany do religii monoteistycznych. Co więcej fakt, że w Koranie wspomina się o...

 
 
1  ...  2


 
 
Serwis korzysta z plików cookies. Przeczytaj więcej...
Copyright © 2011 WolneEbooki.pl ◦ Wszystkie prawa zastrzeżone